+46 835 71 70 info@emittent.se
  • sv
    • en
Välj en sida

RÄTTVISAREN 2019

I tider av faktaresistens och desinformation vet vi att trovärdighet och oberoende journalistik värderas allt högre. Nyhetsmedier har en viktig demokratisk funktion. Innehållet speglar vår samtid och människorna som lever i den.
Men ges alla plats och får synas på samma villkor?

Vi producerade en fullservicelösning i samband med släppet av rapporten Rättvisaren 2019. Den visuella ramen kring rapporten vad gäller grafisk profil, filmmaterial och webbplats. Vi samlade bland annat en fokusgrupp som vi lät intervjua för att få en insikt i olika åsikter kring ämnet Rättvisa och hur det ser ut idag ute i samhället.

Rättvisaren är en årlig rapport som belyser skevheter i representationer i nyhetsmedier. 2015-2018 gavs rapporten ut av föreningen Rättviseförmedlingen, som sedan lade ner varpå Mediekompaniet tog över stafettpinnen och gav ut sin första version under hösten 2019. Underlaget till rapporten togs fram av Kantar Sifo och visade på en fortsatt skev representation i nyhetsmedier. Vi producerade webb, rörligt material, logotyp och grafisk profil. Rapporten släpptes i november 2019 och fick ett stort genomslag i medier på lokal såväl som rikstäckande nivå, med omnämningar i bl.a. Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan m.m.

Client: Mediekompaniet