+46 835 71 70 info@emittent.se

CASE

SCHIBSTED: INDUSTRY SESSIONS

Vissa arbeten vill man lyfta fram lite extra. Se hur vi hjälpt Schibsted i arbetet med att förverkliga konceptet för Industry Sessions – där vi fick i uppdrag att tolka Schibsteds vision för projektet och utforma en visuell identitet för detta lyckade event.

UPPDRAGET: INDUSTRY SESSIONS

Industry Sessions är ett event vars idé är sprungen ur det tomrum på fysiska möten i
branschen efter pandemin, där Schibsted flera gånger om året bjuder in till möte under vilka
aktuella ämnen och trender diskuteras, och Thought Leaders i branschen får vara med och
dela scenen.

Vi på Emittent Media fick i uppdrag att producera den visuella identiteten, som till stor del består av rörlig skärmgrafik. I uppdraget skulle vi även producera film- & stillbildsproduktionen i projektet. Taggade och redo för att förverkliga detta så satte vi igång arbetet!

GRAFISK IDENTITET

Vi startade med att ta fram den grafiska identiteten för konceptet, där vi började med
formgivning av logotypen för att ha en grund att bygga vidare på och hämta inspiration från för resten av listan över assets att ta fram.

SKÄRMGRAFIK

Nästa steg i processen innebar att skapa den rörliga skärmgrafik som skulle sätta tonen för eventet. Utifrån initiala riktlinjer gällande vad Schibsted önskade förmedla satte vi igång med arbete att ge Industry Sessions sin visuella kostym som till stor del vilar på animerad skärmgrafik.

Detta innebar allt ifrån inspirerande intro- och outrofilm, walkups & segues för presentation
av talare och segment, samt mellanaktsfilm för att bryta av de olika akterna. Allt detta producerat för slutlig visning på en 100 kvadrameter stor skärm i 8K-upplösning.

Kamerasetup inför filminspelning av intervjuer till eventfilmsproduktion för John Deere Forestry Sverige under Swedish Forestry Expo 2023

FILMPRODUKTION

För att ge en återblick från de Industry Sessions som varit och för att användas i marknadsförings- och PR-syfte inför kommande tillfällen producerade vi ”after movies” som filmades under själva eventet. Detta renderade sedan i ett flertal olika leveranser för användning som ett fundamentalt verktyg i det löpande marknadsföringsarbetet med Industry Sessions.

STILLBILDSFOTO

Vi producerade även stillbildsmaterial under Industry Sessions för att använda i det löpande marknadsföringarbetet efter eventet och inför nästa, t.ex. för att kunna visa upp höjdpunkter från eventet, ge en bättre inblick i vad man kan förvänta sig som besökare och för att ha visuellt material till olika typer av inbjudningskampanjer.

REFLEKTION

Genom att kombinera olika tekniker inom rörlig media och med en god förståelse för vad eventet skall förmedla kan vi skapa underverk tillsammans. Vi hjälper er att ta ert event till nya höjder som överträffar besökarnas förväntan och höjer atmosfären – ett arbete som ger stora varumärkesbyggande fördelar och levererar höga värden för arrangör såväl som deltagare, över en längre tid.

Vill ni också se hur vi kan hjälpa er ta nästa steg när det gäller branding och filmproduktion?